Uitstroom uit flexbanen: Invloed van persoonlijke factoren, werkkenmerken en contracttype

Publication
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken